Regulamin pobytu w apartamentach Snow & Fun

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Doremo Sp. z o.o. operator apartamentów Snow & Fun zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

2. Umowa zawarta pomiędzy Snow & Fun a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Jedyną opłatą dodatkową pobieraną przez Snow & Fun jest opłata miejscowa wynosząca 2PLN na dobę za osobę.

3. Meldunek jest możliwy od godziny 16:00 do 22:00, a wymeldowanie od 8:00 do 11:00. Możliwa jest zmiana tych godzin po wcześniejszym uzgodnieniu.

W przypadku nie poinformowania rezydenta telefonicznie lub drogą elektroniczną o przyjeździe po godzinie 22:00 zostanie naliczona dodatkowa opłata za wydanie kluczy po czasie meldunku w wysokości 50PLN.

4. Wydanie kluczy i przekazanie apartamentu.

Do odbioru kluczy konieczne jest:
- okazanie dowodu tożsamości;
- uregulowanie ewentualnych opłat/dopłat za wynajem;
- uiszczenie stosownych opłat klimatycznych;
- oraz wpłata kaucji w wysokości 300 zł;
- podpisanie protokołu przekazania apartamentu.

Klient powinien powiadomić rezydenta telefonicznie lub poprzez e-mail o przewidywanej godzinie przybycia do apartamentu najpóźniej do godziny 12:00 w dniu przyjazdu. Nie podanie takiej informacji może skutkować, że rezydent nie będzie w stanie przybyć na czas aby przekazać klucze do apartamentu.

5. Kaucja zwrotna na czas pobytu w apartamencie wynosi 300PLN i jest zwracana w gotówce klientowi w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu i wyposażenia pod kątem ewentualnych szkód powstałych z winy klienta.

6. W wypadku zgubienia kluczy klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania rezydenta o tym fakcie. Opłata za zgubione klucze i pilota wynosi 200PLN.

7. Do obowiązków klienta należy wyniesienie śmieci oraz umycie naczyń i sprzętów kuchennych w dniu wymeldowania. W wypadku nie wykonania tego klientowi zostanie potrącona kwota 100PLN z kaucji.

8. Chęć wymeldowania o określonej godzinie należy zgłaszać drogą telefoniczną, poprzez wiadomość tekstową sms lub na email na dzień przed wyjazdem. Po sprawdzeniu stanu apartamentu i wyposażenia rezydent zwróci klientowi wpłaconą kaucję pomniejszoną o ewentualne szkody wyrządzone przez gościa.

Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji, gość powinien zgłosić Rezydentowi do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Przedłużenie pobytu jest uwzględniane w zależności od posiadanych wolnych terminów.

9. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, w wypadku stwierdzenia złamania zakazu, klient zostanie obciążony kosztami prania tkanin i czyszczenia tapicerki w kwocie 500PLN.

10. Zabronione jest użytkowanie kominka z zamkniętym przewodem kominowym. Przewód otwieramy pociągając do siebie dźwignię zamykającą komin (nad szybą kominkową po prawej stronie).

11. Gość przyjmuje odpowiedzialność prawną lub każdego innego rodzaju za sposób użytkowania apartamentu w zakresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów obowiązujących w całym budynku.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00

Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu apartamentu w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

12. Bezpłatny pobyt dziecka. Dziecko do lat 2 śpiące z rodzicami lub w osobnym łóżeczku, nie wymagające dodatkowego kompletu pościeli nie płaci za pobyt.

13. Akceptujemy wszystkie zwierzęta domowe. Bez dodatkowych opłat.

14. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres lub na jego własne życzenie zostaną przechowane w magazynie do czasu następnej wizyty gościa. Wysyłka pozostawionych przedmiotów nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym operatora.

15. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Snow & Fun rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Snow & Fun ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Snow & Fun, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

16. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej snowandfun.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu snowandfun.pl oraz firmy dotpay odpowiedzialnej za sam proces płatności on-line. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Rozliczenia transakcji kartą kredytowąi e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

17. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Doremo Sp. z o.o.

luksusowe apartamenty na wynajem w centrum Zakopanego